فایل کامل*مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 46 صفحه*

مبانی نظری رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,پیشینه داخلی رضایت شغلی,پیشینه خارجی رضایت شغلی,پیشینه پژوهش رضایت شغلی,فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی کارکنان,پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان,فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی کارکنان|teu42077711
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 46 صفحهرا مشاهده می نمایید

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات46حجم90/127 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم.

رضایت شغلی کارکنان یکی از مسايل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار و بالا بردن روحیه کارکنان است.

همچنین رضایت شغلی بر مسايل مهمی مانند میزان تأخیر، غیبت، ترک خدمت و همچنین بر کارایی و اثربخشی فردی مانند میزان تولید و بهره‌وری فرد تأثیر می‌گذارد . امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه ی سازمان ها و کشورها هستند . به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورها ی توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن ها بوده است.

نمونه پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان

حسن جوانمردی ،1382، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، در این تحقیق به بررسی تناسب و ویژگیهای شغل و شاغلین و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مسکن وشهر سازی استان فارس پرداخته شده است. که برای تحقیق نمونه 100 نفری را با استفاده از پرسشنامه GDS مورد بررسی قرار داده اند.

نتایج حاصل از تحقیق به این نکته اشاره دارد که رابطه معنادار و مثبتی بین مهارتهای لازم در شاغلین و رضایت شغلی آنان وجود دارد، یعنی با افزایش مهارتهای لازم و مورد نیاز برای انجام شغل، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش پیدا می کند. به عبارتی دیگر، کمبود مهارتهای لازم مورد نیاز شغل به کاهش رضایت شغلی کارکنان می انجامد. همچنین در این تحقیق در فرضیه فرعی که بین گذرانیدن دوره های آموزشی لازم برای انجام بهتر شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، که در آن با گذرانیدن دوره های لازمو مورد نیاز شغل رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند.

فهرست مطالب

ادبیات نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان

4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان 54
1-4-2: رضایت شغلی 54
2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی 55
3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی 57
1-3-4-2 الگوی سنتي 58
2-3-4-2- الگوی روابط انساني 58
3-3-4-2- الگوی منابع انساني 58
4-4-2: رویکرد انگيزش در رضایت شغلی 58
1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش 59
2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ 59
3-4-4-2: تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو 60
4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند 60
5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی 61
6-4-4-2: تئوری مك گريگور 61
7-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش 62
8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش 62
9-4-4-2: تئوری تقویت 62
10-4-4-2: تئوری برابري 62
5-4-2: تئوری های معاصر 63
1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری 63
2-5-4-2 : تئوری اسناد 63
3-5-4-2 : - رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی 64
6-4-2 : - عوامل سازماني 64
1-6-4-2 حقوق و دستمزد 64
2-6-4-2: ترفیعات 66
3-6-4-2 : خط مشي‏هاي سازماني 66
7-4-2: عوامل محيطي 66
1-7-4-2: سبك سرپرستي 67
2-7-4-2: گروه كاري 67
3-7-4-2: شرایط کاری 67
4-7-4-2: ماهيت کار 68
8-4-2: عوامل فردي 69
1-8-4-2- کاربرد مهارت 69
2-8-4-2- سابقه خدمت 69
3-8-4-2- سطح تحصیلات 69
9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 69
1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی 69
2-9-4-2- افزايش بهره وري فرد 69
3-9-4-2- افزايش روحيه فرد 69
4-9-4-2- تعهد سازماني فرد 70
5-9-4-2- تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد 70
6-9-4-2- افزايش رضايت از زندگي 70
7-9-4-2- افزايش سرعت آموزش مهارت هاي جديد شغلی 70
10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی: 70
1-10-4-2- تشويش 70
2-10-4-2- غيبت كاري 70
3-10-4-2- تاخير در كار 71
4-10-4-2- ترك خدمت: 71
5-10-4-2- فعاليت اتحاديه 71
6-10-4-2- بازنشستگي زودرس 71


بخش دوم

5-2: پیشینه تاریخی تحقیق رضایت شغلی کارکنان 721-5-2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی کارکنان 732-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی کارکنان 73

9-1- مروري بر مطالعات مربوط در خارج از ايران 74
9-2- مروري بر مطالعات مربوط در داخل ايران 75
6-2: جمع بندی ادبیات پژوهش 76
1-6-2: آموزش و رضایت شغلی 76
2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد 77

3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی 77
4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی 78
7-2: نتیجه گیری از ادبیات تحقیق 79


منابع


"

مطالب دیگر:
📖پاورپوینت تحلیل مجتمع بیمارستانی بروسه فرانسه📖پاورپوینت تحلیل آکادمی ایولین گریس لندن📖پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری📖پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری📖پاورپوینت فصول 1 الی 5 کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری📖پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون دو متغيره📖پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی ( مدل رگرسيون دو متغيره: مسأله تخمین )📖پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مدل نرمال: مدل رگرسيون خطي کلاسیک)📖پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله ای)📖پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی ( گسترش مدل رگرسيون خطی دو متغيره )📖پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيوني چندمتغيره📖پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مسأله استنتاج آماري)📖پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي📖نمونه گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی معماری📖پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع همخطي📖پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ناهمساني واريانس📖پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگي📖پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (I)📖پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (II)📖پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی)📖پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون بر روي متغير وابسته)📖پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزیعی)📖پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل ‎هاي معادلات همزمان📖پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مسأله تشخيص📖پاورپوینت فصل بیستم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع روش ‎هاي معادلات همزمان